ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านเขายายกะตา

จำนวน ชาย 6   คน หญิง 12  คน รวมทั้งหมด 18  คน