ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านซับจำปา

จำนวน ชาย 4   คน หญิง 4  คน รวมทั้งหมด 9  คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

   ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

   ครู

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู

   ครู ชำนาญการ

   ครูผู้ช่วย

   ครูผู้ช่วย

   ครูผู้ช่วย

   ครูผู้ช่วย
(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2557 เวลา 12:07:28 น.)
แสดงลำดับ 1 ถึง 9