ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนวัดแหลมคาง

จำนวน ชาย 3   คน หญิง 12  คน รวมทั้งหมด 15  คน