ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนวัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)

จำนวน ชาย 3   คน หญิง 5  คน รวมทั้งหมด 8  คน