ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์

จำนวน ชาย 2   คน หญิง 5  คน รวมทั้งหมด 7  คน