ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา

จำนวน ชาย 2   คน หญิง 7  คน รวมทั้งหมด 9  คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

   ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการ

   ครู
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:55:28 น.)
แสดงลำดับ 1 ถึง 9