ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม

จำนวน ชาย 5   คน หญิง 15  คน รวมทั้งหมด 20  คน