ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

จำนวน ชาย 12   คน หญิง 12  คน รวมทั้งหมด 24  คน