ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

จำนวน ชาย 12   คน หญิง 13  คน รวมทั้งหมด 25  คน