ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

   ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการ

   ครูผู้ช่วย

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการ

   ครู

   ครูผู้ช่วย

   ครู ชำนาญการ

   ครู

   ครู

   ครู

   ครู

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการ

   ครู

   ครู (อัตราจ้าง)

   ครู (อัตราจ้าง)
(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2559 เวลา 20:13:08 น.)
แสดงลำดับ 1 ถึง 20


ต่อไป> หน้าสุดท้าย>>