ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

จำนวน ชาย 11   คน หญิง 13  คน รวมทั้งหมด 24  คน