ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนสะแกพิทยาคม

จำนวน ชาย 14   คน หญิง 17  คน รวมทั้งหมด 31  คน