ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนสะแกพิทยาคม

จำนวน ชาย 13   คน หญิง 19  คน รวมทั้งหมด 32  คน