ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม

จำนวน ชาย 25   คน หญิง 45  คน รวมทั้งหมด 70  คน