ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนแร่วิทยา

จำนวน ชาย 6   คน หญิง 5  คน รวมทั้งหมด 11  คน