ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนแร่วิทยา

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

   ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

   ครู

   ครู

   ครู ชำนาญการ

   ครู

   ครู ชำนาญการ

   ครู

   ครู ชำนาญการ

   ครู

   ครู (อัตราจ้าง)

   ช่างไม้ชั้น 3
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 20:38:04 น.)
แสดงลำดับ 1 ถึง 11