ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน

จำนวน ชาย 7   คน หญิง 8  คน รวมทั้งหมด 15  คน