ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนนากระแซงศึกษา

จำนวน ชาย 7   คน หญิง 26  คน รวมทั้งหมด 33  คน