ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านหนองตุ

จำนวน ชาย 6   คน หญิง 12  คน รวมทั้งหมด 18  คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

   ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู

   ครู (อัตราจ้าง)

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู (อัตราจ้าง)

   ครูธุรการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09:28:57 น.)
แสดงลำดับ 1 ถึง 18