ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม

จำนวน ชาย 9   คน หญิง 10  คน รวมทั้งหมด 19  คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

   ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู

   ครู

   ครูผู้ช่วย

   ครู (พนักงานงานราชการ)

   นักการภารโรง

   ครู

   ครูธุรการ

   ครู (อัตราจ้าง)

   ครู (พนักงานงานราชการ)

   ครู (อัตราจ้าง)

   ครู
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 14:56:58 น.)
แสดงลำดับ 1 ถึง 19