ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม

จำนวน ชาย 9   คน หญิง 12  คน รวมทั้งหมด 21  คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

   ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

   ครู

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู

   ครู ชำนาญการ

   ครูผู้ช่วย

   ครู

   ครู (พนักงานงานราชการ)

   นักการภารโรง

   ครู

   ครูธุรการ

   ครู (อัตราจ้าง)

   ครู (พนักงานงานราชการ)

   ครู (อัตราจ้าง)
(ข้อมูล ณ วันที่ 03 มิถุนายน 2557 เวลา 13:25:58 น.)
แสดงลำดับ 1 ถึง 20


ต่อไป> หน้าสุดท้าย>>