ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนฝางวิทยายน

จำนวน ชาย 18   คน หญิง 30  คน รวมทั้งหมด 48  คน