ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

จำนวน ชาย 69   คน หญิง 72  คน รวมทั้งหมด 141  คน