ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

จำนวน ชาย 25   คน หญิง 32  คน รวมทั้งหมด 57  คน