ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

จำนวน ชาย 26   คน หญิง 35  คน รวมทั้งหมด 61  คน