ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านแฮะ

จำนวน ชาย 6   คน หญิง 3  คน รวมทั้งหมด 9  คน