ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนการุ้งวิทยาคม

จำนวน ชาย 8   คน หญิง 20  คน รวมทั้งหมด 28  คน