ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนการุ้งวิทยาคม

จำนวน ชาย 8   คน หญิง 18  คน รวมทั้งหมด 26  คน