ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านคลองมดแดง

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

   ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการ

   ครู

   ครู

   ครู

   ครู ชำนาญการ

   ครู

   ครูผู้ช่วย

   ครู

   ครู

   ครูผู้ช่วย

   ครู ชำนาญการ

   นักการภารโรง

   ครูธุรการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 08:39:36 น.)
แสดงลำดับ 1 ถึง 15