ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านคลองมดแดง

จำนวน ชาย 4   คน หญิง 7  คน รวมทั้งหมด 11  คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

   ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

   ครูผู้ช่วย

   ครู (อัตราจ้าง)

   นักการภารโรง

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการ

   ครู

   ครู

   ครู ชำนาญการ

   ครู
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2556 เวลา 10:22:15 น.)
แสดงลำดับ 1 ถึง 11