ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

จำนวน ชาย 7   คน หญิง 21  คน รวมทั้งหมด 28  คน