ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

จำนวน ชาย 21   คน หญิง 58  คน รวมทั้งหมด 79  คน