ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง

จำนวน ชาย 4   คน หญิง 4  คน รวมทั้งหมด 8  คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

   ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการ

   ครู

   ครู ชำนาญการ

   ครู

   ครูผู้ช่วย
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:33:53 น.)
แสดงลำดับ 1 ถึง 8