ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

จำนวน ชาย 6   คน หญิง 16  คน รวมทั้งหมด 22  คน