ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์

จำนวน ชาย 5   คน หญิง 16  คน รวมทั้งหมด 21  คน