ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านคลองโยง

จำนวน ชาย 3   คน หญิง 9  คน รวมทั้งหมด 12  คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

   ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครูผู้ช่วย

   ครู

   ครูผู้ช่วย

   ครู
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 12:39:05 น.)
แสดงลำดับ 1 ถึง 12