ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

จำนวน ชาย 18   คน หญิง 45  คน รวมทั้งหมด 63  คน