ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนสกลวิสุทธิ

จำนวน ชาย 5   คน หญิง 7  คน รวมทั้งหมด 12  คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

   ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

   ครูผู้ช่วย

   ครูผู้ช่วย

   ครูผู้ช่วย

   ครูผู้ช่วย

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการ

   ครูผู้ช่วย
(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2556 เวลา 11:38:30 น.)
แสดงลำดับ 1 ถึง 12