ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร

จำนวน ชาย 9   คน หญิง 11  คน รวมทั้งหมด 20  คน