ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

จำนวน ชาย 27   คน หญิง 38  คน รวมทั้งหมด 65  คน