ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

จำนวน ชาย 27   คน หญิง 40  คน รวมทั้งหมด 67  คน