ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนปายวิทยาคาร

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

   ครูผู้ช่วย

   ครูธุรการ

   ครู (พนักงานงานราชการ)

   ครู (อัตราจ้าง)

   ครู (พนักงานงานราชการ)

   ครูผู้ช่วย

   ครูธุรการ

   ยาม

   ครู (อัตราจ้าง)

   นักการภารโรง

   ครู (พนักงานงานราชการ)

   ครู ชำนาญการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 10:57:17 น.)
แสดงลำดับ 41 ถึง 53


<<หน้าแรก <ย้อนกลับ