ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนปายวิทยาคาร

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

   ครู (พนักงานงานราชการ)

   ครูผู้ช่วย

   ยาม

   ครู (อัตราจ้าง)

   นักการภารโรง

   ครู (อัตราจ้าง)

   ครู (พนักงานงานราชการ)

   ครู ชำนาญการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2559 เวลา 02:55:03 น.)
แสดงลำดับ 41 ถึง 53


<<หน้าแรก <ย้อนกลับ