ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนปายวิทยาคาร

จำนวน ชาย 16   คน หญิง 35  คน รวมทั้งหมด 51  คน