ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก

จำนวน ชาย 25   คน หญิง 63  คน รวมทั้งหมด 82  คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

   ครู

   ครู

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 09:59:11 น.)
แสดงลำดับ 81 ถึง 82


<<หน้าแรก <ย้อนกลับ