ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

จำนวน ชาย 39   คน หญิง 72  คน รวมทั้งหมด 105  คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

   ครูผู้ช่วย

   ครูผู้ช่วย

   ครูผู้ช่วย

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครูผู้ช่วย

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครูผู้ช่วย
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 23:59:43 น.)
แสดงลำดับ 101 ถึง 105


<<หน้าแรก <ย้อนกลับ