ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

จำนวน ชาย 27   คน หญิง 88  คน รวมทั้งหมด 116  คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการ

   ครู

   ครูผู้ช่วย

   นักการภารโรง

   นักการภารโรง

   ครู (พนักงานงานราชการ)

   ครูธุรการ

   ครูผู้ช่วย

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการ

   ครูผู้ช่วย

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   นักการภารโรง
(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 12:56:26 น.)
แสดงลำดับ 101 ถึง 116


<<หน้าแรก <ย้อนกลับ