ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

จำนวน ชาย 62   คน หญิง 142  คน รวมทั้งหมด 202  คน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

   ครู

   ครู

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการ

   ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3

   ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3

   ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3

   ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3

   เจ้าพนักงานธุรการ

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

   อื่นๆ

   จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์

   อื่นๆ

   อื่นๆ

   อื่นๆ

   อื่นๆ

   อื่นๆ

   ครู (อัตราจ้าง)
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 11:54:57 น.)
แสดงลำดับ 161 ถึง 180


<<หน้าแรก <ย้อนกลับ ต่อไป> หน้าสุดท้าย>>