ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อมร    ช่วยจันทร์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ทุ่งต้นปีก
สังกัด
สพป.กระบี่