ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สำเนียง    ภูจอมผา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเสียววิทยาสรรพ์
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2