ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุภาพ    สว่างแสง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคลองม่วง
สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต 1