ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สวัสดิ์    มาศขาว
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)
สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1