ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สวัสดิ์    มาศขาว
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)
สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต 1