ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พรทิพย์    ปัจฉิมมะมินทร์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสระบัว
สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต 1