ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สำเนียง    ทองกรณ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสระบัว
สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต 1