ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชินวัฒน์    กุลสวัสดิ์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคลองม่วง
สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต 1