ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วีระชัย    จันทร์กระจ่าง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2