ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่พันตรี ประเทือง    สินทรัพย์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทุ่งปรือ
สังกัด
สพป.กระบี่