ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประเจน    จันทร์ทอง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เขาพนมกาวหนองนกยาง
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2