ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ประเจน    จันทร์ทอง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน เขาพนมกาวหนองนกยาง
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2