ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุนทร    พิธาพันธ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดภูมิบรรพต
สังกัด
สพป.กระบี่