ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นริศ    ภูอาราม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สงยางสงเปลือยวิทยาคม
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1