ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมพร    จริยรักษ์วรกุล
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดลาดปลาดุก
สังกัด
สพป.นนทบุรี เขต 2