ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง วชิรนุช    พรหมภัทร์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บึงสว่างวิทยาคม
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1